Föreningen Sävstaholmsskolorna

Föreningen för sinnesslöa barns vård stiftades i maj 1869. Ett år senare öppnade föreningen en egen anstalt, i folkmun kallat ”idiothemmet”, vid Norrtullsgatan 16.

Anstalten var en av de första i Sverige som meddelade undervisning för förståndshandikappade barn. År 1911 flyttade anstalten, senare benämnt skolhem, till Slagsta ett par mil söder om Stockholm. Föreningen bytte namn till Föreningen Sävstaholmsskolorna 1951, uppkallat efter sitt största skolhem i Vingåker.

 

Ett arbetshem för sinnesslöa män inrättades 1878, men flyttade redan efter 10 år till Rickomberga utanför Uppsala. År 1888 tillkom ett arbetshem för sinnesslöa kvinnor på Norrtullsgatan 14 A. Det förlades till Rörstrandsområdet på 1910-talet.

 

Arkivet omfattar 27 hm tiden 1868-1972. Det innehåller t.ex. årsredogörelser 1868-1911 (serie B), matriklar med fotografier 1885-1935 (D 1A) och fotografier 1895-1911 (H). Ritningar se NS 66. Offentlighets- och sekretesslagen, OSL Kap. 23 §§ 2-4 gäller för utlämnande av handlingar yngre än 70 år

 

Uppdaterad