Föreningen Mjölkdroppen

Föreningen Mjölkdroppen: 1903-1938 SE/SSA/0943

Föreningen Mjölkdroppen bildades 1903. Föreningens uppgift var i första hand att se till att mjölkersättning ordnades åt spädbarn som inte kunde få naturlig föda. Lokala mjölkdroppar fanns i församlingarna Katarina, Adolf Fredriks, Kungsholms, Jakob och Johannes, Östermalms och Brännkyrka. I Maria församling verkade Maria Mjölkdroppe som var helt fristående från Föreningen Mjökdroppen. Mjölkdropparna var föregångare till barnavårdscentralerna.

Det mesta av föreningens arkiv tycks ha gått förlorat. Det efterlämnade arkivet innehåller endast årsberättelser 1914-1938, gästböcker 1903-1938 samt några odaterade fotografier.

Uppdaterad