Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm

Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm: 1906-1926 SE/SSA/2100

Föreningen bildades av Anna Lindhagen 1906. Föreningen, som sköttes ideellt, arrenderade mark och hyrde ut den till kolonister samt fastställde stadgar för kolonisterna. År 1921 övertogs verksamheten av Stockholms stad.

I arkivet förekommer bl.a. kolonikontrakt 1907-1926, typritningar av kolonistugor och handlingar rörande kolonilottstävlingen 1913. Fotografier förvaras hos Gatu- och fastighetskontorets bildarkiv. Se även Fastighetskontorets arkiv (se/ssa/0041-0042).

Uppdaterad