Föreningen Jönköpingspojkarna i Stockholm

I mars 1928 samlades ett antal före detta läroverksstudenter från Jönköpings högre allmänna läroverk till sitt första konstituerande sammanträde i föreningen Jönköpingspojkarna i Stockholm. Syftet med föreningen var att ge möjlighet för de före detta lärljungarna från Jönköping, nu bosatta i Stockholm med omnejd, att uppliva gamla kontakter och även knyta nya vänskapsband.

Föreningens verksamhet består av de årliga mötena, där årsmötet enligt stadgarna sker i form av en middag, samt av studiebesök och resor. Inte sällan med direkt anknytning till Jönköping och läroverket, men även andra ämnen har förekommit. Ett flertal jubileum har firats på bemärkta restauranger i Stockholm.

Fotografi ut Föreningens arkiv. År och fotograf okänd.

Sedan 1940 har två årliga stipendier delats ut till avgångselever i Jönköping under rubriken ”bäste kamrat”.

Föreningen har under årens lopp förändrats och kommer från 1980-talet att även innefatta kvinnliga medlemmar. År 2003 går man samman med den då upplösta föreningen Jönköpingsflickorna, men behåller sitt namn.

Föreningens historia finns beskriven i boken ”Föreningen Jönköpingspojkarna 1928 – 2003” av Karl Erik Rosén.

I arkivet finns protokoll, programblad och inbjudningar till olika evenemang, en del äldre historiskt material från läroverket samt fotografier från resor, middagar och möten.Fotografi ur arkivet, fotograf och år okänt.

Fotografi ur arkivet, år och fotograf okänd.

Uppdaterad