Föreningen Jönköpingsflickorna i Stockholm 1936 – 2003

Jönköpingsflickorna bestod av ett antal damer som, enligt det första sammanträdesprotokollet, ”har det gemensamt att de under några år, kanske många, har haft Jönköping som sin hemstad eller skolstad”. Vid det första mötet i maj 1936 hörsammades detta av ett 80-tal kvinnor. 

Varje vår och höst hade föreningen sina möten, i början bjöds traditionsenligt på tesupé med tillhörande underhållning i form av musik, sång, tal mm framförda av de egna medlemmarna. En tät kontakt fanns med Santessonska kamratföreningen (en flickskola i Jönköping) och ofta bjöds lärarinnor från de olika flickskolorna i Jönköping in till möten och jubileum. Redan från 1938 började man dela ut ett stipendium till en förtjänt elev vid Jönköpings flickskola, något som delvis finasierades med lotterier av broderier.

Från 1960-talets första hälft förekommer en hel del gemensamma aktiviteter med föreningen Jönköpingspojkarna, som kräftfester och utflykter.

År 2003 beslöt man att avveckla föreningen, i första hand på grund av att en väldigt aktiv sekreterare hastigt gått bort. Samtliga då aktiva medlemmar erbjöds medlemskap i föreningen Jönköpingspojkarna.

I arkivet finns protkoll, gästböcker, medlemsförteckningar och kallelser. Där finns även blandade tidningsurklipp som man i föreningen samlat in.

Länk till Föreningen Jönköpingspojkarna

Uppdaterad