Föreningen Jakob och Johannes mjölkdroppe

SE/SSA/0942: (1901-)1908-1943

Mjölkdropparnas huvudsakliga uppgift var att se till att mjölkersättning ordnades åt spädbarn som inte kunde dias. Mödrar med barn fick hjälp och rådgivning vid särskilda mottagningar. Även hembesök, ibland av läkare, genomfördes. I mars 1903 bildades Föreningen Mjölkdroppen i Stockholm (se/ssa/0943) som var ett övergripande organ för de lokala föreningarna. Mjölkdropparnas verksamhet ersattes av barnavårdscentralerna 1940.

En lokal mjölkdroppeförening inrättades i Jakob och Johannes församling på Döbelnsgatan 38 B. Jakob och Johannes mjölkdroppe anslöts till den centrala föreningen 1910.

Arkivet omfattar till större delen protokoll 1929-1940 och räkenskaper 1910-1940. Övriga handlingar består av årsberättelser 1901-1939 (huvudsakligen Föreningens), stadgar 1908-1910, inskrivningsböcker 1933-1943 och anteckningar över hembesök 1916-1933.

Uppdaterad