Föreningen Jakob och Johannes församlingars Arbetsstuga

SE/SSA/0504

Arbetsstugor tillkom i stadens samtliga församlingar för att sysselsätta fattiga barn efter skoldagens slut. Arbetsstugorna var föregångare till fritidshemmen som började inrättas i mitten av 1940-talet. Föreningen Jakob och Johannes arbetsstuga bildades den 25 februari 1890. T.o.m. år 1914 hade arbetsstugan lokaler vid Malmskillnadsgatan 58 B och åren 1915-1925 på David Bagares gata 21. Barnen sysselsattes med olika slags slöjdarbeten.

Föreningen för de båda församlingarnas gemensamma arbetsstuga upphörde i april 1925 när Jakobs församling beslöt att upprätta en egen arbetsstuga. Tillgångarna i form av donationer och inventarier fördelades mellan de båda församlingarna.

Arkivet består endast av en volym med förenings- och styrelseprotokoll med bilagor 1890-1925.

Uppdaterad