Föreningen God Vilja

Föreningen God Vilja: 1910-1971 SE/SSA/1245

Syföreningen God Vilja bildades den 8 oktober 1900 i Katarina församling av Elin Wahlsten i samråd med kyrkoherde Ernst Klefbeck. I föreningens första stadgar angavs dess uppgift "att tillhandahålla fattiga barn beklädnad till julen", 1960 ändrad till "att ge stöd åt behövande barn inom Katarina och Sofia församlingar".

Den 19 februari 1971 upplöstes föreningen. Årsberättelserna, vilka är bilagor till protokollen, ger en god inblick i föreningens verksamhet. I övrigt består arkivet av kassaböcker och verifikationer.

Uppdaterad