Föreningen för understödjande av diakonissverksamheten inom Katarina församling

SE/SSA/1127

Arkivtid: 1890-1898

Föreningen stiftades den 22 maj 1890. Dess ändamål vara att skaffa medel till diakonissverksamheten inom Katarina församling. Diakonissorna skulle vårda och hjälpa de fattiga och sjuka, men i mån av tid och medel även andra behövande.

Arkivet omfattar två volymer, dels bestående av protokoll med stadgar, skrivelser och verksamhetsberättelser, dels en medlemsmatrikel. Det finns inga handlingar bevarade efter 1898.

Uppdaterad