Föreningen för sjukvård hos fattiga inom Kungsholms och S:t Görans församlingar

Föreningen för sjukvård hos fattiga inom Kungsholms och S:t Görans församlingar: 1902-1950

Verksamheten startade 1893. Föreningens syfte var att ge kostnadsfri vård åt långtidssjuka i fattiga hem som inte kunde eller borde föras till sjukhus. Till sin hjälp hade föreningen skolade sjuksköterskor. Man hade också mottagning för poliklinisk vård på Kungsholmsgatan 72 A.

Arkivet består endast av en volym vilken innehåller årsberättelser och stadgar år 1902 samt matrikelkort över födda ca 1850-1950.

Uppdaterad