Föreningen för Kungsholms ungdom

Föreningen för Kungsholms ungdom: 1901-1907

Ungdomsföreningen startade i Kungsholms församlings regi den 2 november 1901. Arkivet består endast av två trycksaker i vilka ingår årsberättelser, medlemsregister och räkenskaper 1901-1902 samt stadgar 1907.

Uppdaterad