Föreningen Barnavärn

Föreningen Barnavärn: 1896-1914 SE/SSA/0932

Förebilden till barnavärn var det tyska "Kinderhorte" vars uppgift var att ta hand om barn efter skoldagens slut och motsvaras idag av fritidshem. Föreningen Barnavärn i Stockholm konstituerades den 14 december 1896. Först bedrevs verksamheten i en förhyrd lokal vid Biblioteksgatan 23, sedan vid Valhallavägen 97. Den 23 oktober 1910 invigdes Föreningen Barnavärns nyuppförda fastighet vid Ingemarsgatan 12. Barnavärn inrättades även i stadens övriga församlingar.

I Barnavärnens lokaler fick barnen tillfälle till läxläsning och lekstund efter ett middagsmål, därefter sysslade de med slöjd, bokbindning, knyt- och flätarbeten m.m. Den 5 juni 1925 omvandlades verksamheten på Ingemarsgatan till att bli ett inackorderingshem för ensamstående mödrar och deras barn. Verksamheten bedrevs till den 30 juni 1968 då hemmet övertogs av Stockholms stad. Hemmet avvecklades 1973-1974.

Arkivet består av protokoll 1896-1974, verksamhets- och revisionsberättelser 1898-1974, fotografier fr.o.m. 1925 mm. Se även respektive församlings barnavärn.

Uppdaterad