Föreningen Barn och Hem i Stockholm

Föreningen Barn och Hem i Stockholm: 1902-2000 SE/SSA/0483A-D

I januari 1908 bildades Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsavdelning, senare kallad Föreningen Barn och Hem i Stockholm. Verksamheten bestod av rådgivning i barnavårdsfrågor och placering av vanvårdade barn i småbarnhem.

Ett småbarnshem startade på Fleminggatan 57 år 1902 och övertogs av Föreningen år 1909. Småbarnshem inrättades även i Djursholm och på Södermalm. Föreningens uppgifter överfördes till den offentliga barnavården 1945-1946, men föreningen fortsatte att verka som stiftelse.

Arkivet omfattar av fyra delarkiv, arkivtid inom parentes: se/ssa/0483A Föreningen Barn och Hem i Stockholm (1908-2000), se/ssa/0483B Stiftelsen Småbarnshem (1902-1969), se/ssa/0483C Småbarnshem nr I (1909-1946), se/ssa/0483D Småbarnshem nr II (1911-1947). Sekretessbelagda uppgifter förekommer i arkiven.

Uppdaterad