Folkskoleseminariets i Stockholm övningsskola

Folkskoleseminariets i Stockholm övningsskola: 1861-1968 SE/SSA/1063

I anslutning till Folkskoleseminariet (se/ssa/1141) fanns en övningsskola som inrättades 1866 och upphörde 1967. Övningsskolan var en folkskola där seminarieeleverna fick öva sig i att undervisa. Merparten av övningsskolans arkiv består av elevregister, däribland dagböcker med examenskataloger 1878-1968, och skrivningar. I arkivet ingår även en mängd fotografier av Folkskoleseminariets lokaler och elever 1860-tal-1961.

Uppdaterad