Folkskoleseminariet i Stockholm

Folkskoleseminariet i Stockholm: 1859-1969 SE/SSA/1141

Riksdagen anslog 1859-1860 medel till ett "Seminarium för utbildande av kvinnor i Stockholm" i samband med att kvinnor erhöll rätt att utbilda sig till lärarinnor.

Folkskoleseminariet i Stockholm startade 1861 i f.d. Maria Kronobränneris lokaler i hörnet Prästgårdsgatan/Björngårdsgatan på Södermalm. Seminariet upphörde 1968-1969 då undervisningen successivt flyttades till Lärarhögskolan i Fredhäll.

Arkivet innehåller en mängd intressanta handlingar som ger en god bild av en yrkesutbildning som var en av få som stod öppen för kvinnor då den startades. Ett flertal fotografier av skollokalerna och seminarieeleverna ca 1860-1960-tal förvaras i Folkskoleseminariets övningsskolas arkiv.

Uppdaterad