Folkskoledirektionen

Folkskoledirektionen: 1862-1958 SE/SSA/0569

1861 års stadga angående folkundervisningen i Stockholms stad innebar att förvaltningen av stadens folkskolor centraliserades. Överstyrelsen för Stockholms stads folkskolor inrättades 1862, 1914 namnändrad till Stockholms folkskoledirektion. Enligt stadgan skulle folkskoleväsendet i Stockholm förvaltas dels av överstyrelsen, dels av åtta skolråd (f.d. skolstyrelser), ett för varje territoriell församling.Folkskoledirektionen ersattes av Stockholms skoldirektion den 1 juli 1958 och samtidigt avskaffades skolråden.

Folkskoledirektionens arkiv innehåller uppgifter rörande administrationen av Stockholms folkskolor åren 1862-1958. Här är några exempel på handlingar som förekommer i arkivet: "Skolhusnämndens (Byggnadsutskottets) protokoll och handlingar" (serie A V), "Tjänstematriklar" (D I), "Ansökningshandlingar till tjänster" (E II), "Arbetsordningar" (E III a), "Årsberättelser från skolbiblioteken" (E IIId), "Handlingar angående lärokurser och timplaner" (F IIIb), "Elevers hälsokort" (F IV a), "Handlingar rörande skolhusbyggnader" (F VIIj).

Uppdaterad