Finska församlingen (Finska Fredriks församling)

Finska församlingen (Finska Fredriks församling): 1570-1900SE/SSA/0004

Efter reformationen, 1527, begärde de finskspråkiga finländarna i Stockholm att en egen kyrkolokal med gudstjänst på hemspråket skulle anordnas. Redan 1533 uppläts det gamla svartbrödraklostret vid Svartmangatan som gudstjänstlokal och prästgård.

När klostret revs efter bara 15 år fick Finska församlingen byta lokal flera gånger under de följande 200 åren. I maj 1725 inköptes Lilla Bollhuset vid Slottsbacken och i december samma år, efter om och tillbyggnader, invigdes den första egna kyrkan.Den döptes till Frederci kyrka efter kung Fredrik I. Kyrkan är än idag (2006) belägen på samma plats.

Arkivets äldsta handlingar utgörs av skrivelser fr.o.m. 1570 (J II). Födelseböcker och dopböcker (C), t.ex. förvaras hos Stockholms stadsarkiv tiden 1664-1892.

Uppdaterad