Fattigvårdsnämndens anstaltsstyrelse

Fattigvårdsnämndens anstaltsstyrelse: 1926-1956 SE/SSA/0052F

Anstaltsstyrelsen inrättades 1926 i syfte att centralisera förvaltningen av anstalterna med undantag för Lamms hem för blinda och Sinnesslöanstalten Åkeshov. En av styrelsens uppgifter var att svara för upphandling.

I arkivet saknas protokoll åren 1926-1929 och 1931-1932. Förutom protokoll består arkivet av korrespondens och personalhandlingar.

Uppdaterad