Fälttelegrafkårens församlings arkiv

Fälttelegrafkårens församlings arkiv: 1902-1927 SE/SSA/0005k

Fälttelegrafkårens församling bildades 1902 och upphörde 1927. Fälttelegrafkårens kompani var förlagt till Jaktvarvsgränd på Kungsholmen.

Det efterlämnade församlingsarkivet omfattar endast fem volymer, däribland födelse- och dopböcker 1908-1926 och in- och utflyttningsböcker 1902-1927. Fälttelegrafkårens arkiv förvaras hos Krigsarkivet.

Uppdaterad