Epidemisjukhuset Roslagstull (Roslagstulls sjukhus)

Epidemisjukhuset Roslagstull (Roslagstulls sjukhus)

SE/SSA/1014: 1891-1970

Stockholms stadsfullmäktige beslöt 1890 att upprätta ett sjukhus för epidemiskt sjuka i kvarteret Ruddammen vid Roslagstull. Tidigare hade dessa patienter tagits om hand i bl.a. Katarina sjukhus på Södermalm. Epidemisjukhuset togs i bruk 1893 och var byggt enligt ett paviljongsystem för att isolera patienter med olika smittosamma sjukdomar från varandra. Sjukhuset fungerade fr.o.m. 1898 också som utbildningsanstalt i epidemivård för sjuksköterskeelever. I slutet av 1930-talet uppfördes en ”beredskapspaviljong”, bl.a. använd för influensasjuka och som vårdanstalt för finska krigsinvalider (1940-1944). År 1966 bytte sjukhuset namn till Roslagstulls sjukhus.

Stockholms läns landsting övertog driften av sjukhuset från Stockholms kommun 1971. Sjukhuset upphörde 1992 och all verksamhet överfördes till Huddinge sjukhus. Vissa handlingar i arkivet är sekretessbelagda enligt sekretesslagen 7:1. Patientjournaler fr.o.m. 1946 förvaras hos Landstingsarkivet i Stockholms län.

Uppdaterad