Enskede överlärardistrikt/rektorsområde

Enskede överlärardistrikt/rektorsområde: (1905-)1918-1964 SE/SSA/1207

Folkskolan i Enskede vid Stockholmsvägen 30 uppfördes 1914-1915 efter ritningar av arkitekt Georg A. Nilsson. Skolan var huvudskola i Enskede överlärardistrikt som bildades h.t. 1918. Enskede folkskola tillhörde t.o.m. 1912/13 Brännkyrka skoldistrikt (se/ssa/0780) och 1913/14-1917/18 Långbrodals överlärardistrikt (se/ssa/1920). Enskede rektorsområde upphörde efter vårterminen 1962.

Arkivet omfattar handlingar från Enskede folkskola m.fl. skolor som tillhörde distriktet/rektorsområdet 1918/19-1961/62. I arkivet ingår även in- och utskrivningsböcker 1905-1964. Fotografiserien är så gott som intakt 1933-1959 och flertalet klassfotografier är försedda med elevernas namn.

Uppdaterad