Engelbrekts folkskola/överlärardistrikt

Engelbrekts folkskola/överlärardistrikt: (1883-) 1901-1962

SE/SSA/0269

I Hedvig Eleonora församling öppnades hösten 1901 en ny folkskola vid Valhallavägen 76. Folkskolan kallades först Hedvig Eleonora norra folkskola,men namnändrades 1906 till Engelbrekts folkskola efter församlingen som bildades då. Vid skolan inrättades den första tandkliniken för folkskolebarn 1907 och 1915 en friluftsskola för tuberkulossjuka barn vilken upphörde 1950 då antalet sjuka hade minskat betydligt.

Till Engelbrekts överlärardistrikt hörde även Värtans folkskola 1902-1962 och Hjorthagens skola 1925-1987. Engelbrekts folkskola saknar in- och utskrivningsböcker efter 1925, istället får personer sökas i elevkorten. För Hjorthagens skola finns däremot dessa böcker bevarade till 1941. I arkivet ingår även Lindgrenska fondens handlingar 1883-1949 (serie Ö 2).

Uppdaterad