Emauskyrkan

Under 1860-talet utvecklades den s.k. Rörstrands församling som en väckelserörelse kring porslinsfabriken Rörstrand. Dess medlemmar hade från början anknytning till fabriken. Under 1877 startades en predikoverksamhet och man fick tillåtelse av fabrikens disponent att hålla regelbundna möten i en av fabrikens fastigheter. Innan dess träffades man hemma hos olika medlemmar i området.

Hösten 1884 erhöll församlingen en egen, ny missionsal vid Karlbergsvägen 68 (nu 76). År 1914 flyttades verksamheten till en nybyggnad på Karlbergsvägen 64. År 1929 ändrade församlingen namn till Emauskyrkans församling. Idag tillhör byggnaden Svenska kyrkan, S:t Matteus församling, och kallas Mikaelskapellet.

Församlingen anslöt sig 1879 till Lutherska missionsföreningen (se/ssa/0583A) .När missionsföreningen upphörde 1943 bildade Emauskyrkan åter en egen församling till 1962 då den sammanslogs med Immauelskyrkans, Betedas och Valhallas missionsförsamlingar till nya Immanuelskyrkans församling (se/ssa/0583C).

Ur medlemsförteckning, bokstaven A. (D 1:1 Medlemsförteckningar och uppbördsböcker 1880-1905)

Emauskyrkans arkiv omfattar tiden 1878-1970 och består av 2,3 hm. I arkivet finns till exempel protokoll över församlingens möten 1886-1962 (serie A 1), års- och revisionsberättelser 1878-1943 (B), medlemsförteckningar och uppbördsböcker 1880-1947 (D 1) och söndagsskolans programböcker 1944-1970 (F:11).

Länk till artikel om Lutherska missionsföreningen

Länk till Immanuelskyrkans församling 

Uppdaterad