Elektricitetsverket

Elektricitetsverket: 1892-1919 SE/SSA/0047,0048

Efter motion väckt 1887 inom Stadsfullmäktige inkom Gasverksstyrelsen 1889 med förslag till anläggning av ett elektricitetsverk på Norrmalm, Brunkebergsverket som togs i bruk september 1892. Det nya elektricitetsverket vid Värtan i Hjorthagen, Värtaverket, togs i bruk 1903. Stockholm var vid den här tiden indelat i lykttändardistrikt. Lykttändarpersonalen ombesörjde gas- och oljebelysningen samt släckte den elektriska belysningen.

Fr.o.m. 1920 sorterade Elektricitetsverket under den samma år inrättade Industriverksstyrelsen (se/ssa/1426). Elektricitetsverkets omfångsrika arkiv är registrerat i två band i vilka ingår inte mindre än 55 separata förteckningar.

Uppdaterad