Elbes, Bertil, samling

Bertil Elbes samling: 1914-1983 SE/SSA/1025

Sportjournalisten Bertil Elbe föddes 1907 på Kungsholmen och var en av dem som bildade kungsholmsidrottsklubben BK Spartania 1919. Bertil Elbe avled 1991. I arkivet förekommer handlingar, föremål, bandinspelningar som rör Elbes yrkeskarriär och person, men även bl.a. trycksaker från olika idrottsföreningar i Stockholm.

Uppdaterad