Eira sjukhus

Eira sjukhus: 1813-1955 SE/SSA/0248A-B

Fram till 1816 var personer med veneriska sjukdomar hänvisade till Danviks hospital och några andra inrättningar. Eira sjukhus - Stockholms stads och läns kurhus öppnade den 1 oktober nämnda år i f.d. Kronobränneriet i hörnet av Hantverkargatan och Parmmätargatan. Sjukhuset lades ned 1955.

Arkivet består av två delar: "Administration och räkenskaper" (arkivförteckning 248 A) och "Medicinska arkivet" (248 B). I det sistnämnda arkivet ingår även sjukjournaler och liggare, 1813-1816, tillhöriga Provisoriska sjukhuset i f d Mazerska huset som var beläget vid nuvarande Scheelegatan.

Uppdaterad