Ebeneserförsamlingen

Ebeneserförsamlingen: 1883-1967 SE/SSA/1033

Ebeneserförsamlingen bildades den 19 augusti 1883 av 48 f.d. medlemmar i Södra baptistförsamlingen. Pastor John Hedberg åtog sig ledningen för den nya församlingen. Året därpå bildades Sällskapet Ebeneser för byggande av församlingens kapell och dess förvaltning.

Kapellet uppfördes i hörnet av Blecktornsgränd och Brännkyrkagatan och har kallats både Ebeneserkapellet och Ebeneserkyrkan. 1905 hade medlemsantalet ökat från 147 till ca 500. Inom församlingen fanns många föreningar, bl.a. för kvinnor, barn, körverksamhet och socialt hjälparbete.

I arkivet förvaras t.ex. församlingens olika verksamheters protokoll (A I-A VIII), medlemsmatriklar (D I), historik (F), en hel del räkenskaper (G I A-G III B) och trycksaker (H II-H III).

Uppdaterad