Drottninghuset

SE/SSA/0080

Drottninghusets huvudbyggnad vid Johannesgatan 16 stod klar 1689. Verksamheten bedrivs fortfarande på samma plats. Det var genom bidrag från drottning Ulrika Eleonora d.ä. som institutionen grundades 1686. Från början var det ett fattighus för Norrmalms sjuka, vanföra och orkeslösa fattiga samt föräldralösa barn. Politikollegiet ansvarade för Drottninghuset liksom för stadens andra fattighus och hospital till 1800-talets början.

Inriktningen förändrades 1721 då Drottninghuset omvandlades till en stiftelse som leddes av en direktion utsedd av Kungl. Maj:t. Ändamålet blev nu att ta emot änkor och döttrar från högre samhällsklasser som saknade försörjning. Fr.o.m. 1978 togs även män emot och institutionen ändrade karaktär från vårdhem till pensionärshem.

I arkivet ingår bl.a. renskrivna protokoll 1751-1973 (serie A Ia) och ansökningar om inträde 1853-1928 (E IIIa). Ritningar se NS 81. Arkivets äldsta handlingar utgörs av avskrifter av testamenten fr.o.m. 1683 (F I) och de yngsta av huvudböcker och verifikationer (G Ia) t.o.m. 1976. Se även ritningssamling nr NS 81. Arkivet omfattar totalt 17,5 hm.

Uppdaterad