Drätselnämnden/Kammarkontoret

Drätselnämnden/Kammarkontoret: 1920-1994 SE/SSA/0559

1813 överfördes stadskamreraren och hans kontor (upprättat 1673) till den nyinrättade Drätselkommissionen som 1864 ersattes av Drätselnämnden. Drätselnämndens olika avdelningar hade till en början sina särskilda räkenskapskontor (kammarkontor) och särskilda kassor. 1880 sammanslogs dessa till ett enda kontor, Kammarkontoret. Drätselnämnden/Kammarkontoret hade lokaler i Stockholms stadshus fr.o.m. 1920-talet.

Det mycket omfattande arkivet består till största delen av räkenskaper, andra handlingstyper som kan nämnas är protokoll, personaldossieer och handlingar rörande fondfastigheter. Arkivet omfattar tiden 1920-1994. Verksamheten upphörde 1994 efter beslut av kommunfullmäktige. För tiden före 1920, se Stadskamrerarens arkiv förteckningsnummer 37.

Uppdaterad