Djurgårdens folkskola

Djurgårdens folkskola: 1759-1930SE/SSA/0782B

En Kunglig förordning 1759 påbjöd att en skola skulle inrättas på Djurgården. Skolan var först inrymd i ett hus vid Gröna Lund som senare blev krog. År 1828 flyttade skolan till den nyuppförda Djurgårdskyrkan. Kyrkan kom även att användas som sjukhus för patienter under 1834 års koleraepidemi. Kungliga Djurgårdens skola omvandlades till folkskola 1847 och lades under Stockholms folkskoledirektions förvaltning 1864. År 1878 invigdes ett eget skolhus, ritat av arkitekten Axel Kumlien, vid Sollidsbacken 10 intill Skansen.

Djurgårdens folkskolas arkiv omfattar tiden 1759-1930. Arkivet är tidsmässigt ojämnt bevarat, men de flesta serier fortsätter efter slutår i Hedvig Eleonora rektorsområdes arkiv (se/ssa/0782A). Exempel på elevhandlingar i Djurgårdens folkskolas arkiv är matriklar 1759-1846, inskrivningsböcker 1847-1930, utskrivningsböcker 1873-1930 och betygskataloger 1873-1910. Ritningar se Ny Samling (NS) 75 i Stockholms stadsarkivs kart- och ritningsarkiv.

Uppdaterad