Delegerade för handhavande av anläggandet av en kommunal tvättinrättning

Delegerade för handhavande av anläggandet av en kommunal tvättinrättning (Stockholms stads tvätthus): 1920-1922 SE/SSA/0244F

1920 inrättades ett kommunalt tvätthus för hushållstvätt i stadens fastighet, Götgatan 1, nuvarande Stockholms stadsmuseum. Arkivet omfattar en volym vilken bl.a. innehåller handlingar rörande byggnads- och inredningsarbeten, protokoll och ritningar.

Uppdaterad