Delegerade för fängelse och polisbyggnaderna på Kungsholmen

Delegerade för fängelse och polisbyggnaderna på Kungsholmen: 1902-1914

SE/SSA/0244O

Drätselnämndens första avdelning, vilken hade i uppgift att handlägga byggnadsärenden, tillsatte 1904 en delegation för att utreda frågan angående nya polishus- och rannsakningsfängelsebyggnader i kvarteret Kronoberg. Fr.o.m. 26 augusti 1907 benämndes delegationen "Delegerade för fängelse- och polishusbyggnaderna på Kungsholmen".

Arkivet består av delegerades protokoll 1905-1912, inkomna handlingar såsom besiktningsutlåtanden och skrivelser 1905-1914 samt byggnadshandlingar 1902-1913

Uppdaterad