De äldre fängelsearkiven

De äldre fängelsearkiven: 1693-1878

SE/SSA/0097A-SE/SSA/0097G

Stockholms första kända fängelse inrättades i ett torn som Birger Jarl lät bygga. Det låg ungefär vid nordvästra hörnet av nuvarande Kungliga Slottets borggård och kallades först Stockholms kärna, sedan Stockholms torn och slutligen Tre Kronor. 1664 beslöts att alla fängelser skulle flyttas från Slottet med undantag för arrestlokaler avsedda för statsfångar samt militärer och adelsmän.

I gamla Rådstugan vid Stortorget låg ett fängelse kallat Hvita Hästen där misstänkta brottslingar utsattes för tortyr. Här låg också arrestlokalerna Loppan och Stora kölden. Efter Rådhusets flyttning till Bondeska palatset på 1730-talet inrättades det s.k. Rådhushäktet i de nya lokalerna. Det strängare fängelset Hvita Hästen blev kvar vid Stortorget tills Börshuset började byggas. När Stockholms stad lät bygga ett nytt fängelse, Rannsakningsfängelset (se se/ssa/0035), färdigt 1852, kom Rådhushäktet att endast användas som reservfängelse för häktade personer.

I "De äldre fängelsearkiven" förekommer sporadiskt bevarat material från följande fängelser: Tukthuset 1693-1756 (se/ssa/0097A), Gäldstuguhäktet 1832-1878 (se/ssa/0097B), Rådhushäktet 1839-1850 (se/ssa/0097C), Smedjegårdshäktet 1849 (se/ssa/0097D), Stadshushäktet 1733-1852 (se/ssa/0097E) Kastenhofsfängelset 1839-1952 (se/ssa/0097F) samt "Fragment" 1763-1779, 1849 (se/ssa/0097G).

Handlingar rörande äldre fängelser förekommer även i Allmänna barnhusets arkiv: Tukthuset (se/ssa/0809B) och Överståthållarämbetets äldre kansli (se/ssa/0018).

Uppdaterad