Danviks hospital (Danvikens hospital, Stiftelsen Danviks hospital)

Danviks hospital (Danvikens hospital, Stiftelsen Danviks hospital): 1531-1959SE/SSA/0073

De medeltida hospitalen var främst inrättningar för spetälska. I Stockholm sköttes sjuk- och fattigvården fr.o.m. ca 1530 i Gråbrödraklostrets hus på Riddarholmen. På 1550-talet beslöt Gustav Vasa att flytta hospitalet till Danvikstull då stanken från de sjuka var besvärande för hela staden.

1557 var Danvikens hospital klart för inflyttning för Stockholms sjuka, gamla och fattiga. Främst ägnade man sig åt vården av sjuka åldringar, men det fanns även en spetälskestuga inom området. I hospitalets kurhus behandlades personer med veneriska sjukdomar.1710 stängdes spetälskestugan och de spetälska överflyttades till kurhuset. I kurhuset utgjordes de intagna mest av fabriksarbetare, sjömän och soldater. Sedan 1640-talet fanns en anstalt, det s.k. "dårhuset", för psykiskt sjuka. 1861 flyttades dessa patienter och sedan dess finns endast åldringsvården kvar i Danviken.

Arkivet, 1531-1959, består bl.a. av mönstringsrullor 1804-1920 och förteckningar över intagna 1906-1938. Vissa både äldre och yngre handlingar förvaras fortfarande hos nuvarande Stiftelsen Danvikshem, däribland handlingar rörande Danviks hospital och dess hemman 1531-1870. Se även Danviks hospitals kyrkoarkiv 1888-1918 (se/ssa/1890).

Uppdaterad