Cykelklubben Stefaniterna

Cykelklubben Stefaniterna (se/ssa/1032) 15 års-jubileumsskrift 1931.

Cykelklubben Stefaniternas jubileumsskrift 1931. Formgivare Gus Leander

Ynglingaförbundet Stefaniterna stiftades av Johannes församlings pastor Enoch Berlin den 30 april 1916. Föreningen var från början till för församlingens manliga konfirmander som tillsammans skulle ägna sig åt friluftsliv, musik och olika idrotter. Ungdomarna kom i de flesta fall från hyreskasernerna i trakten av Roslagstull och Vanadis. 

Ungdomsföreningens huvudsak blev snart idrottsverksamhet, som bandy, fotboll, friidrott och skidor. Ynglingaförbundet upplöstes den 19 januari 1921, men verksamheten fortsattes under namnet Idrottsföreningen Stefaniterna, som helt och hållet ägnade sig åt idrott. När cykling blivit den dominerande idrotten ändrades namnet till Cykelklubben Stefaniterna den 29 oktober 1926.

Arkivet består av drygt 1 meter handlingar, tiden 1916-1976. Här förekommer t.ex. protokoll 1916-1973 (serie A), verksamhetsberättelser 1918-1976 (serie B), stadgar 1917-1922 (F:1) och jubileumsskrifter 1931, 1936 och 1941 (H:4). Medlemsmatriklar saknas. Den fortfarande existerande föreningen, nu kallad Stefaniterna, återtog sin stora pris- och föremålssamling (serie K) samt bilder (serie J) efter överenskommelse med Stadsarkivet 2007.

Uppdaterad