Coldinuorden

Coldinuorden (Arla Coldinuorden): (1662-) 1774-1990-tal

Coldinuorden bildades den 8 maj 1765. Coldinuorden har lokaler vid Piperska Muren.

Arkivet, som saknar arkivförteckning men till större delen är ordnat, omfattar ca 25 meter handlingar och är inte tillgängligt för forskning i sin helhet utan ordens tillstånd. Arkivets äldsta handlingar består av fastighetshandlingar från 1660-talet.

Uppdaterad