Chefen för militärkompaniet

Chefen för militärkompaniet: 1839-1877 SE/SSA/0165B

Arkivet har utbrutits ur Borgerskapets bemedlingskommissions arkiv (se/ssa/0165A). Det består bl.a. av förteckningar över förrymda soldater, uppgifter angående soldaters beklädnad och bespisning, ansökningar om understöd ur Asplundska donationsfonden m.fl. fonder.

Uppdaterad