Centralkommittén för Stockholms arbetsstugor

Centralkommittén för Stockholms arbetsstugor: 1886-1973SE/SSA/1967

Den första arbetsstugan i Stockholm upprättades år 1887 i Adolf Fredriks församling på initiativ av Anna Retzius, född Hierta. Samma år tillkom Centralkommittén för Stockholms arbetsstugor. Arbetsstugorna var föregångare till fritidshem.1945 ändrade kommittén namn till Centralkommittén för Stockholms eftermiddagshem med barnträdgårdar. 1947 uppgick verksamheten i Centralföreningen för daghem och lekskolor.

Centralkommitténs arkiv består av fullständigt bevarade protokoll 1886-1973 (serie A 1), verksamhetsberättelser 1888-1942 (B 1), modellsamlingar från svenska arbetsstugor 1901 (Ö 1) m.m.

Uppdaterad