Centralfängelset på Norrmalm

Centralfängelset på Norrmalm: (1819-) 1827-1897 SE/SSA/0034A

arkivtid 1819-1897

verksamhetstid 1827-1896

Centralfängelset på Norrmalm för kvinnliga fångar öppnades 1827. Fängelset var beläget på Allmänna barnhusets tomt vid nuvarande Norra Bantorget och ersatte Spinnhuset på Långholmen. I fängelset förvarades ca 300 fångar som kom från hela landet. De flesta av dem var arbetsfångar som ålagts tvångsarbete för lösdriveri och prostitution, övriga var straffångar som vanligtvis dömts för stölder eller barnamord.

Stockholms stads norra kronohäkte förenades med centralfängelset 1850 och ställdes under samma förvaltning som det övriga fängelset. I samband med denna utvidgning införlivades med fängelsets område den tomt och de lokaler på områdets östra sida som dittills hade disponerats av Smedjegårdshäktet. Fängelset upphörde i november 1896.

Arkivet består till största delen av fångrullor (stamrullor) 1819-1896 (D 2 A-F) samt remisshandlingar 1827-1896 (E 2A-C). De äldsta fångrullorna 1819-1826 är från Spinnhuset, men sammanbundna med Centralfängelsets rullor (D 2A:1).

Uppdaterad