Centraldispensären

Centraldispensären: 1906-1988 SE/SSA/0247

1906 anslog Stadsfullmäktige medel åt Hälsovårdsnämnden till att starta en upplysnings- och understödsbyrå för tuberkulossjuka i Stockholm.Den 10 december samma år öppnade Södra byrån på Södermalm och 1909 öppnade Norra byrån vid Hantverkargatan 23 på Kungsholmen. 1932 sammanslogs byråerna till Stockholms stads tuberkulosbyrå och flyttade till Herkulesgatan. 1946 ändrades byråns namn till Stockholms stads centraldispensär. Centraldispensärens verksamhet upphörde 1988.

Patientjournaler 1906-1919 förvaras hos Stockholms stadsarkiv och journaler fr.o.m. 1920 förvaras hos Landstingsarkivet i Stockholms län.

Uppdaterad