Carlssons skola

SE/SSA/1117

Privatskolan startade 1871 av G.O. Lagerströms och K.G.W. Nordqvist. Först fr.o.m. läsåret 1919/20 fick den namnet Carlssons skola efter Gustaf Adolf Carlsson. Han hade redan 1887 tillträtt som medföreståndare till Nordqvist istället för Lagerström som blivit kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling. Efter Nordqvists död 1900 blev Carlsson ensam ägare till skolan.

Skolans första lokal låg vid Blasieholmstorg 4 (nuvarande Teatergatan) 1871-1872. Fr.o.m. läsåret 1894/95 fick skolan en mer stadigvarande adress då ett nytt skolhus togs i bruk vid Sturegatan 38. Läsåren 1963/64-1995 var skolan belägen vid Nybergsgatan 7. Därefter är adressen Kommendörsgatan 31 för den fortfarande existerande skolan.

Carlssons skola var fram till 1927/28 en realskola för pojkar. Fr.o.m. läsåret 1928/29 till grundskolans införande hösten 1962 bestod skolan av fyra årskurser. Läsåret 1947/48 omvandlades skolan till samskola då även flickor togs emot. Skolan är numera fullständig grundskola med nio årskurser.

Arkivet omfattar 4 meter  och är mycket ofullständigt bevarat, många handlingar saknas före 1960-talet, bl.a. skolkataloger och klassfotografier för åren ca 1934-1987. De äldsta handlingarna består av betygskataloger 1872-1994 (serie D 2). De yngsta handlingarna utgörs av videoband 1984-2005 (F 5:7-8).

Gustaf Adolf Carlsson. (F 5:1 Fotografier 1871-1971, odat.)

Gustaf Adolf Carlsson. (F 5:1 Fotografier 1871-1971, odat.) Foto: Atelier Jaeger

Klass 1 B förberedande, h.t. 1922. (F 5:1 Fotografier 1871-1971, odat.)

Klass 1 B förberedande, h.t. 1922. Fotograf okänd.

Uppdaterad