Carlquists, Maja, personarkiv

Maja Carlquists personarkiv: 1902-1985 SE/SSA/2238

Gymnasten och pedagogen Maja Carlquist (1884-1968) var åren 1910-1946 gymnastiklärare vid Sofia folkskola. Hon hade 1908 avlagt gymnastikdirektörsexamen vid Gymnastiska Centralinstitutet och kom tidigt att intressera sig för metoder för att utveckla den militäriskt utformade linggymnastiken, uppkallad efter gymnastikpedagogen Pehr Henrik Ling (1776-1839). År 1936 grundade Carlquist gymnastiktruppen Sofiaflickorna, ursprungligen bestående av 16 flickor från Sofia folkskola.

Sofiaflickorna blev en internationellt vida berömd uppvisningstrupp. Maja Carlquist införde ett nytt arbetssätt i den svenska gymnastiken. Borta var det militära inflytandet som utmärkt den tradionella linggymnastiken. Grundtemat i Sofiaflickornas program var "rörelser där hela kroppen genomböljades utan anspänning men med största möjliga effektivitet".

I arkivet ingår många fotografier 1902-1965, odaterade (K 1-K 5) och trycksaker 1913-1970 (L 1-L 3). Handlingar rörande Sofiaflickorna 1942-1962 se serie Ö 1 samt Sofia folkskolas arkiv (se/ssa/0303A), serie F 3.

Uppdaterad