Byggnadskontorets hamnavdelning

(1700-) 1875-1920
SE/SSA/0551 (nr 4)

1874 räknas som Byggnadskontorets hamnavdelnings tillkomstår då en byggnadschef tillsattes med ansvar för stadens hela byggnadsverksamhet. När Byggnadskontoret upphörde 1920 överfördes hamnavdelningen till Stockholms hamnstyrelse. Hamnavdelningens uppgift var att uppgöra förslag till stadens hamnar och sjöfartsleder med tillhörande byggnader, broar m.fl. anläggningar samt verkställa byggnad och underhåll av desamma.

Arkivet innehåller bl.a. dagjournaler för bogserbåtar, mudderverk och motorpråmar samt arbetsbeskrivningar. Det mest omfångsrika materialet benämns "handlingar rörande stadens hamnar, slussar, broar mm 1700-1925" (serie F I) och innehåller även kartor, ritningar och skisser.

Uppdaterad