Bromma trädgårdar

SE/SSA/0428

Föreningen bildades den 17 november 1918. I december 1919 förvärvade man Bromma prästgårds mark. Enligt första årsberättelsen var föreningens målsättning ”att göra Bromma prästgård till ett idealsamhälle med många små, trevna och egna hem, där arbetsglädje och lycka tagit fäste”. Styrelsens första uppdrag blev att förbereda tomternas styckning, anskaffa byggnadslån, planera vägbygge m.m. År 1920 påbörjades tomtfördelningen till intresserade medlemmar. Följande år upprättades kontrakt på tomtköp mellan föreningen och medlemmarna. I början av 1922 var förhandlingar med stadens myndigheter klara angående stadsplan m.m. Bostadshus, villor och kolonistugor uppfördes och ett förstadssamhälle tog form.

Föreningen Bromma trädgårdar beslöt den 27 april 1945 att föreningen skulle träda i likvidation. På grund av tvistemål med Stockholms stad dröjde det ända till den 30 november 1952 innan föreningen upphörde helt.

De tryckta årsberättelserna 1918-1952 (volym 15) är fullständigt bevarade och innehåller rik information om verksamheten samt även medlemsförteckningar. I arkivet ingår även t.ex. styrelseprotokoll 1918-1945 (vol. 2-4), medlems- och andelsmatriklar 1918-1946 (vol. 13) och åtkomsthandlingar, flertalet odaterade (vol. 16). Arkivet omfattar närmare 1,5 hm, tiden 1918-1952.

Karta över Bromma kyrkoherdeboställe 1912. (Volym 16. Åtkomsthandlingar rörande av föreningen förvärvade områden 1912, odat.)

Föreningen Bromma trädgårdar (se/ssa/0428)Karta över Bromma kyrkoherdeboställe 1912. Volym 16. Åtkomsthandlingar rörande av föreningen förvärvade områden 1912, odat. 

Uppdaterad