Bromma kommunala flickskola

SE/SSA/0797a

1937-1968

Bromma kommunala flickskolas verksamhet började i den privata Äppelvikens real- och elementarskola vid Drömstigen 32. Den kommunala flickskolans första egna byggnad vid Alviksvägen 97 öppnades i september 1941. Skolan, ritad av arkitekt Paul Hedqvist, sammanfogades med Smedslättens gamla folkskola. I årsredogörelserna (serie B 2) finns uppgifter om skolans verksamhet, organisation, lärare m.m. Vid nedläggningen v.t. 1968 överfördes en del handlingar från flickskolans sista tid till Äppelviksskolan (Äppelvikens rektorsområde), öppnad som högstadieskola i flickskolans byggnad h.t. 1968.

Flickskolans arkiv består mest av elevregister och betygskataloger, men även av fotografier 1941-1968 och handlingar rörande avslutningar och skolresor 1943-1968. Handlingar rörande hälsovård 1945-1967 (serie F 2) är sekretessbelagd enligt Sekretesslagen (SL) 7:1.

Uppdaterad