Bromma gymnasium

Bromma gymnasium

SE/SSA/0570: 1934-1975

Bromma (läroverk) gymnasium startade hösten 1934 i förhyrda lokaler i Olovslunds och Ålstens folkskolor. Skolbyggnaden vid Nyängsvägen 152-154 uppfördes efter ritningar av arkitekt Stig Åkermark och invigdes den 18/5 1937. Skolan omfattade då 22 klasser, varav 7 i det 4-åriga latingymnasiet och 15 i den 5- och 4-åriga realskolan. Realskolan blev 3-årig h.t. 1959 och ersattes av enhetsskolans högstadium 1961, fr.o.m. h.t. 1962 grundskolan. År 1966 omorganiserades gymnasiet till att omfatta 3-åriga humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga linjer, året därpå tillkom en ekonomisk linje.

Det ännu verksamma gymnasiet har överlämnat handlingar t.o.m. läsåret 1970/71, tiden efter förvaras fortfarande hos skolan. Arkivet består huvudsakligen av betygskataloger 1934-1971, skrivelser 1934-1973 och skriftliga prov 1938-1969.

Uppdaterad