Bromans, Erland, samling

Erland Bromans samling: 1743-1756 SE/SSA/0425

Friherre Erland Broman var president i Kommerskollegium och kung Fredrik I:s sällskapsbroder och gunstling. Broman spekulerade i fastighetsaffärer vilket ledde till en skandalös konkurs efter hans död.

Samlingen består av en volym brev och en volym räkenskaper vilka sannolikt har samband med konkursen. Konkursakten förvaras i Svea Hovrätts arkiv. Se även Svenskt Biografiskt Lexikon, nr 6, s. 372.

Uppdaterad