Brännkyrkaarkiven

Brännkyrkaarkiven: 1847-1913SE/SSA/0173

Brännkyrka kommun införlivades med Stockholms stad 1913. Vissa arkiv från Brännkyrka kommuns verksamhet har förtecknats under samlingsnamnet Brännkyrkaarkiven.

Arkivförteckningen omfattar följande arkivbildare med arkivtid, förteckningsnummer inom parentes:

Brännkyrka kommunalnämnd 1863-1912 (se/ssa/0173/01)

Brännkyrka fattigvårdsstyrelse 1847-1912 (se/ssa/0173/02)

Brännkyrka barnavårdsnämnd 1903-1912 (se/ssa/0173/03/)

Brännkyrka barnhem 1900-1912 (se/ssa/0173/04)

Brännkyrka barnkrubbor 1908-1912 (se/ssa/0173/05)

Brännkyrka kommuns fosterbarnsnämnd 1904-1912 (se/ssa/0173/06)

Liljeholmens municipalsamhälle 1899-1912 (se/ssa/0173/07) och

Örby villastads municipalsamhälle 1906-1913 (se/ssa/0173/08).

Till Liljeholmens municipalsamhälles arkiv hör även en kart- och ritningssamling, se NS 72.

Uppdaterad