Brännkyrka kyrkoarkiv

Brännkyrka kyrkoarkiv SE/SSA/0003

Brännkyrka församling har en historia från medeltiden och fram till 1913 då socknen införlivades med Stockholms kommun. Församlingen omfattade i äldre tider hela södra delen av nuvarande Stockholms stad. Församlingskyrkan ligger än idag vid Götalandsvägen och de äldsta delarna är från 1200-talet. Den har byggts om många gånger på grund av alla bränder, något som också gett kyrkan och församlingen dess namn. Brännkyrka församling har också en kyrka i Fruängen, Vårfrukyrkan.

Sveriges församlingar ansvarade för folkbokföringen av församlingsborna fram till den 30 juni 1991 då skattemyndigheten tog över. Den 31 december 1999 upphörde församlingarna att vara en statlig myndighet.

Arkivets alla serier (A I-F II samt vissa G-serier) rörande folkbokföringen är skannade och omfattas av 70-årig personsekretess. Från och med den 1 juli 1991 har församlingen ansvarat för kyrkobokföringen av sina egna medlemmar (serierna C X-F X). I arkivet finns även bl.a. protokoll, räkenskaper, gravböcker, fastighetshandlingar, personalhandlingar, kartor och ritningar, fotografier och handlingar rörande det frivilliga församlingsarbetet.

Uppdaterad