Brandvaktskassaadministrationen

Brandvaktskassaadministrationen: 1730-1868 SE/SSA/0170

Brandvaktskassaadministrationen lydde under Överståthållarämbetet 8tillkom 1634) och bestod av ordförande, överståthållaren, och 42 ledamöter som representerade stadens församlingar. Till uppgifterna hörde bl.a. översyn av stadens brandvakt. Arkivet innehåller t.ex. rullor över brandvaktskompaniet 1792-1812 och sprutkompanierna 1736-1856, vilka bekämpade eld med vattensprutor.

Uppdaterad